Utrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001

Jakość jest dla nas najważniejsza. Potwierdził to audyt na zgodność z normą ISO 9001:2008.
Przeprowadzony w dniach 17-18 lutego 2016 przez firmę URS Polska audit na zgodność z normą ISO 9001:2008 zakończył się wynikiem pozytywnym.

Jakość jest dla nas najważniejsza. Potwierdził to audyt na zgodność z normą ISO 9001:2008.
Przeprowadzony w dniach 17-18 lutego 2016 przez firmę URS Polska audit na zgodność z normą ISO 9001:2008 zakończył się wynikiem pozytywnym.

Auditor URS uznał, że LUVENA spełnia wymagania zawarte w w/w normie co zaowocowało przyznaniem Spółce certyfikatu.

Certyfikat ISO 9001 jest dla nas bardzo istotny nie tylko z punktu widzenia pracowników i zarządu przedsiębiorstwa, ale również z punktu widzenia konsumenta. Nakłada on bowiem na firmę, która się nim posługuje szereg obowiązków m.in. dokonywania systematycznych pomiarów jakości wyrobów i zdolności procesów technologicznych.

Zależy nam na satysfakcji naszych klientów, dlatego nieustannie podnosimy jakość naszych produktów i usług.