We wszystkim, co robimy, naszym celem jest najwyższa jakość przy pełnym respektowaniu wymogów bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska tak u nas jak i u klienta.

  • Podstawowym celem firmy LUVENA Spółka Akcyjna w Luboniu jest ciągły rozwój realizowanych procesów, prowadzący do doskonalenia jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, idący w parze z zapewnieniem, że procesy produkcyjne są przyjazne środowisku i bezpieczne dla wykonawców.
  • Miernikiem skuteczności działalności Spółki jest pozytywna ocena wyrażona przez klientów i ich satysfakcja, dlatego koncentrowanie się na zaspokajaniu ich potrzeb i oczekiwań jest naszym podstawowym zadaniem.
  • W dążeniu do stałej poprawy wizerunku Spółki oraz w celu polepszenia pozycji w stosunku do konkurencji przyjęliśmy zasadę dostarczania na rynek wyrobów prezentujących wysoki poziom jakości, zgodnych z wymaganiami ustawowymi, wymaganiami klienta i przepisami przy zachowaniu konkurencyjnej ceny.
  • Wysoka świadomość pracowników, będąca wynikiem ciągłego doskonalenia kompetencji oraz zaplanowane środki na realizację stawianych celów jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy gwarantują wysoką skuteczność i efektywność Systemu Zarządzania.
  • LUVENA Spółka Akcyjna w Luboniu gwarantuje deklarowaną jakość wyrobów i usług poprzez skuteczny i ciągle doskonalony System Zarządzania, oparty na normach PN–EN ISO 9001.