26-09-2015

LUVENA z roku na rok coraz wyżej w rankingach najlepszych przedsiębiorstw

21.10.2015 r. ukazała się Lista 2000 najlepszych przedsiębiorstwa według Rzeczpospolitej. LUVENA zajęła 991 miejsce, w ubiegłym roku była na 1012 miejscu.

21.10.2015 r. ukazała się Lista 2000 najlepszych przedsiębiorstwa według Rzeczpospolitej. LUVENA zajęła 991 miejsce, w ubiegłym roku była na 1012 miejscu.

25-09-2015

Troska i dbałość LUVENY o środowisko potwierdzona wynikami kontroli WIOŚ

Od 04 do 15 września 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził w LUVENIE niezapowiedzianą kontrolę. Kontrola została podjęta na wniosek Burmistrza Gminy Mosina. Celem kontroli było przeprowadzenie szczegółowych analiz, aby stwierdzić czy występują uciążliwości spowodowane emisją zanieczyszczeń do powietrza i czy istnieje zagrożenie środowiska naturalnego. W związku z powyższym WIOŚ podjął kontrolę […]

Od 04 do 15 września 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził w LUVENIE niezapowiedzianą kontrolę.

Kontrola została podjęta na wniosek Burmistrza Gminy Mosina. Celem kontroli było przeprowadzenie szczegółowych analiz, aby stwierdzić czy występują uciążliwości spowodowane emisją zanieczyszczeń do powietrza i czy istnieje zagrożenie środowiska naturalnego. W związku z powyższym WIOŚ podjął kontrolę w trybie art. 79 ust.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r.,poz.672) tj. bez zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

W czasie kontroli prowadziliśmy standardową produkcję wyrobów, na wszystkich instalacjach produkcyjnych. WIOŚ w trakcie interwencji przeprowadził kontrolę emitowanych zanieczyszczeń do powietrza z instalacji produkcji superfosfatu oraz instalacji granulacji nawozów metodą talerzową. Pomiary emisji gazów, na zlecenie WIOŚ, wykonało laboratorium posiadające akredytację. Zgodnie z zaleceniami WIOŚ laboratorium wykonało oznaczenie w pobranych próbkach stężenia fluoru i chloru.

Kontrola nie stwierdziła naruszeń i nieprawidłowości w zakresie ochrony powietrza.

Przedstawione wyniki pomiarów wskazują na dotrzymanie warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym udzielonym w dniu 30.04.2014 r. przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego firmie LUVENA S.A.

W tabeli prezentujemy wyniki pomiarów emisji fluoru i chloru wykonane przez akredytowane laboratorium:

Emitor  E-16 : instalacja produkcji superfosfatów

 Emitowana substancja Emisja   uzyskana  z pomiaru

[ kg/h]

Wielkość   emisji dopuszczalna

[ kg/h]

Fluor <0,0037 0,125
Chlor <0,0092 0,596

Emitor E-40/1 : instalacja granulacji metodą talerzową

Emitowana   substancja Emisja   uzyskana  z pomiaru

[ kg/h]

Wielkość   emisji dopuszczalna

[ kg/h]

Fluor <0,012 0,235
Chlor <0,029 0,831

Zwracamy uwagę na fakt, że uzyskane wyniki świadczą o tym, że nasze wyniki emisji fluoru i chloru są bardzo niskie w porównaniu do dopuszczalnej wielkości emisji określonej w pozwoleniu zintegrowanym.

21-09-2015

26 września br. przyjmiemy pierwszą wycieczkę miłośników historii i architektury przemysłowej.

Na szlaku pasjonatów zabytków znalazła się również nasza hala produkcyjna. Budowę tej hali zaprojektował jako magazyn superfosfatu Hans Poelzig: architekt niemiecki, dyrektor Akademii Sztuki we Wrocławiu. Od 1923 r. profesor Politechniki w Berlinie. Obiekt wzniesiono w 1912 r. Po odrestaurowaniu w 1996 r., uruchomiono w nim produkcję nawozów granulowanych. W 1984 r. hala została wpisana […]

Na szlaku pasjonatów zabytków znalazła się również nasza hala produkcyjna. Budowę tej hali zaprojektował jako magazyn superfosfatu Hans Poelzig: architekt niemiecki, dyrektor Akademii Sztuki we Wrocławiu. Od 1923 r. profesor Politechniki w Berlinie. Obiekt wzniesiono w 1912 r. Po odrestaurowaniu w 1996 r., uruchomiono w nim produkcję nawozów granulowanych. W 1984 r. hala została wpisana do rejestru zabytków. Hala Poelziga bez wątpienia jest unikalnym obiektem przemysłowym. W konstrukcjach drewnianych nie użyto ani jednego gwoździa. Spoistość budowli uzyskano poprzez wklinowanie jednego elementu w drugi. Określana jest jako majstersztyk sztuki ciesielskiej.

Długość hali to prawie ćwierć kilometra. Zastanawiający jest kształt hali, który z lotu ptaka przypomina nieco rogala. Prawdopodobnie była to próba osłonięcia pozostałej powierzchni fabryki od wiatru.

Przez moment wahaliśmy się, czy brać udział w projekcie – „Luboński szlak architektury przemysłowej”. LUVENA to przecież duży zakład przemysłowy, a hala Poelziga nie jest pustym, zamkniętym zabytkiem, lecz nadal tętni życiem. Hala służy nam zgodnie z założeniami jej twórcy; produkujemy w niej i magazynujemy nawozy mineralne. Pomimo ograniczeń wynikających z prowadzonej działalności i restrykcyjnych zasad bhp jesteśmy firmą otwartą. W ubiegłym roku przyjęliśmy 18 wycieczek studentów. Ponad 460 osób zobaczyło produkcję nawozów oraz zabytkową halę.

Archiwalne zdjęcia zakładu, w tym hali, mogą Państwo zobaczyć w filmie przedstawiającym 100- letnią historię zakładu. Film dostępny jest na naszej stronie. Zachęcamy do obejrzenia go w całości.