Poziom stężenia fluoru

Od lat prowadzimy monitoring środowiska oraz inicjujemy działania zmierzające do jego poprawy. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza przez instalacje produkcyjne realizowane jest zgodnie z prawem na podstawie posiadanego pozwolenia zintegrowanego.

Społeczność
lokalna

Sponsoring lubońskiego klubu tenisowego, budowa siłowni zewnętrznej we wsi Czapury – od lat inwestujemy w społeczność, w której funkcjonujemy.

Zobacz co robimy

Ochrona
środowiska

Polityka proekologiczna LUVENY to nie tylko działania ograniczające wpływ firmy na środowisko naturalne, lecz również ekoedukacja pracowników.

Zobacz co robimy