Nasza troska
o środowisko
przejawia się
w licznych
inicjatywach.

Oto niektóre z nich: