Edukacja

Wspieramy
potencjał
edukacyjny osób
w każdym wieku

Dbamy o to, by LUVENA wspierała potencjał edukacyjny osób w każdym wieku. Oprócz oferowanych praktyk i staży zawodowych, organizujemy także szkolenia dla przedsiębiorców.

Profil działalności LUVENY S.A. budzi duże zainteresowanie wśród studentów politechnik oraz uczniów szkół – w szczególności o profilu chemicznym. Z tego powodu stworzyliśmy grupom wycieczek szkolnych i studenckich możliwość zwiedzania firmy oraz przygotowaliśmy rozbudowaną ofertę praktyk i staży.

Znając aktualną sytuację lokalnego rynku pracy, podjęliśmy współpracę ze szkołami i urzędami w celu jej poprawy. Udzielamy się w komisjach na rzecz badania potrzeb edukacyjnych, a do grona naszych pracowników dołączają osoby głównie z Lubonia i okolic.

Mamy świadomość, że rozwijać mogą się nie tylko ludzie młodzi – dlatego prowadzimy również działalność edukacyjną dla MŚP w ramach funkcjonowania naszej Spółki – Park Przemysłowy. Kształcimy także w sposób ciągły naszych pracowników i wspieramy w podejmowaniu kolejnych wyzwań zawodowych. Naszym priorytetem jest zachęcanie do ustawicznego rozwoju.

Zwiedzanie
zabytkowej hali

Dodatkowo studentom architektury i kierunków pokrewnych umożliwiamy wejście do zabytkowej hali znajdującej się na terenie Spółki. Bierzemy udział w projekcie „Szlakiem architektury przemysłowej”. W wybraną sobotę miesiąca otwieramy bramy zakładu pasjonatom historii i architektury

Copyright © 2024 Luvena - Producent nawozów i impregnatów