06-11-2020

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej od 01.11.2020 r.

Informujemy, że od 01.11.2020 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Magdalenę Kończal – Stasiak, ze składu RN odwołano p. Jakuba Dzidowskiego.

Informujemy, że od 01.11.2020 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Magdalenę Kończal – Stasiak, ze składu RN odwołano p. Jakuba Dzidowskiego.

06-11-2020

Zmiana w składzie Zarządu

Informujemy, że od 07.10.2020 nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Spółki. Zarząd jest czteroosobowy. Ze składu Zarządu odwołano Członka Zarządu p. Kazimierza Zagozdę.

Informujemy, że od 07.10.2020 nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Spółki. Zarząd jest czteroosobowy. Ze składu Zarządu odwołano Członka Zarządu p. Kazimierza Zagozdę.

06-10-2020

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (piąte)

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Podstawa prawna wezwania: art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Podstawa prawna wezwania: art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).