01-12-2021

Zmiana w składzie RN od 01.12.2021 r.

Informujemy, że od 01.12.2021 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Macieja Dorsza, ze składu RN odwołano p. Jerzego Górnego.

Informujemy, że od 01.12.2021 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki.
W skład RN powołano p. Macieja Dorsza, ze składu RN odwołano p. Jerzego Górnego.

02-11-2021

Zmiana w składzie RN od 01.11.2021 r.

Informujemy, że od 01.11.2021 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Magdalenę Kończal-Stasiak, ze składu RN odwołano p. Jakuba Dzidowskiego.

Informujemy, że od 01.11.2021 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki.

W skład RN powołano p. Magdalenę Kończal-Stasiak, ze składu RN odwołano p. Jakuba Dzidowskiego.

16-09-2021

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd LUVENA Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 września 2021 roku na godzinę 1300 w Sali Parku Przemysłowego, ul. Magazynowa 6 w Luboniu.

Zarząd LUVENA Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 września 2021 roku na godzinę 1300 w Sali Parku Przemysłowego, ul. Magazynowa 6 w Luboniu.