Historia firmy

Obejrzyj film
100 lat dumy i tradycji
1907

Rozpoczęto
budowę fabryki

LUVENA S.A. to firma o ponad 100 letniej tradycji. Budowę fabryki rozpoczęto w 1907. Inwestycję zakończono i uruchomiono produkcję w 1914 roku. Projektantem obiektów przemysłowych był wybitny architekt niemiecki: Hans Poelzig.

Zakład w Luboniu zajmował teren 58 ha, posiadał własną bocznicę kolejową oraz most drogowo-kolejowy nad rozlewiskiem Warty. Otwarcie fabryki w Luboniu było wielką uroczystością rangi regionu, jeśli nie i całego państwa pruskiego. Wydawałoby się, że „Chemische Fabrik Milch – Aktion Gesellschaft”, wówczas jedna z najnowocześniejszych w Europie Środkowo – Wschodniej będzie coraz większą potęgą przemysłu nawozowego, jednak wybuch pierwszej wojny światowej zmienił na zawsze polityczną i gospodarczą mapę tej części Europy i fortuna odwraca się. Po 123 latach niewoli Polska pojawia się na mapie. Większość Niemców opuszcza tereny Wielkopolski. Na ten krok zdecydowali się również spadkobiercy Moritza Milcha. W 1920 r. Fabryka została sprzedana za sumę 12 mln marek Towarzystwu Akcyjnemu dr Roman May Chemiczne Fabryki, założonemu przez Romana May’a – wielkopolskiego przemysłowca, nauczyciela, z wykształcenia chemika, doktora filozofii i jak się okazuje pioniera polskiego przemysłu nawozów sztucznych. Po jego przedwczesnej śmierci, zmarł nagle w wieku 41 lat, przedsiębiorstwem zarządza Cyryl Ratajski.

1920

Pod kierownictwem Ratajskiego cały koncern, a wraz z nim i lubońska fabryka, staje się najpotężniejszą organizacją przemysłu chemicznego w Polsce.

W tym czasie realizowane są nowe inwestycje m.in. powstaje w Luboniu przetwórnia kości do wyrobu kleju, systematycznie jest zwiększany stan posiadania poprzez zakup nowych przedsiębiorstw. Koncern w tym okresie ma duże znaczenie w gospodarce krajowej. Wyniki finansowe i produkcyjne organizacji skłaniają prezydenta RP Ignacego Mościckiego do wizyty w fabryce w 1928 roku.

Lata prosperity przerywa światowy kryzys gospodarczy (1929-1933), odbija się tak dotkliwie na funkcjonowaniu zakładu, że przyczynia się niemal do upadku fabryki. W 1933 roku robotnicy zatrudnieni w fabryce, organizują strajk głodowy, ich postulaty dotyczą natychmiastowej wypłaty zaległych poborów. Pracownicy zaległe wynagrodzenie otrzymują. Cyryl Ratajski ratuje przedsiębiorstwo zastawiając w banku cały swój majątek i część emerytury, którą pobiera od miasta. Fabryka powoli wychodzi z kłopotów, kiedy nagle jej działalność przerywa rok 1939. Niemcy przejmują fabrykę. Pracuje tylko część zakładu – kotłownia, warsztaty i dział przetworów kostnych, reszta fabryki zostaje przekształcona w niemieckie magazyny żywnościowe. Pracownicy magazynów narażając własne życie wynoszą żywność głodującym mieszkańcom Lubonia. W latach wojennych Cyryl Ratajski działający w konspiracji wielkopolskiej zostaje osadzony w obozie koncentracyjnym. Aresztowany też zostaje Antoni Swinarski należący do grupy działającej na terenie zakładów i Lubonia. Grupa ta zajmuje się sypaniem piasku do łożysk wagonów wysyłanych na wschodni front. Po aresztowaniu Swinarski zostaje umieszczony w obozie w Żabikowie. Po wojnie w latach 1945 -1948 otrzymuje stanowisko dyrektora fabryki. Antoni Swinarski to jedna z wielu znakomitych postaci pojawiających się w historii zakładu. W latach 1962-1965 rektor Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Tuluzie (1970) odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej. Wspaniałych ludzi, osobowości dużego formatu, które pracowały na rzecz Zakładu było niewątpliwie wiele i nie sposób ich wymienić. Każda z tych osób przyczyniła się do powstania tak bogatej i ciekawej 100 letniej historii LUVENY.

1945-48

Fabryką zarządza
Antoni Swinarski

Antoni Swinarski to jedna z wielu znakomitych postaci pojawiających się w historii zakładu. W latach 1962-1965 rektor Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Tuluzie (1970) odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej.

Wspaniałych ludzi, osobowości dużego formatu, które pracowały na rzecz Zakładu było niewątpliwie wiele i nie sposób ich wymienić. Każda z tych osób przyczyniła się do powstania tak bogatej i ciekawej 100 letniej historii LUVENY.

Lata powojenne to rozwój firmy, inwestycje i poszerzanie asortymentu produktów. W roku 1984 ówczesne Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych zmieniają nazwę na Poznańskie Zakłady Chemiczne im. dr. Romana May’a. Wraz ze zmianami technologii produkcji zmieniał się również sposób zarządzania spółką. Został on zapoczątkowany w 1991 r., kiedy to odbyły się pierwsze po wojnie wybory dyrektora naczelnego. Kolejny etap zmian datuje się na rok 1994, Firma przekształca się w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Od 1 kwietnia tego roku przyjmuje nazwę Zakłady Chemiczne „Luboń” SA Rok później (1995) firma wchodzi do Programu Powszechnej Prywatyzacji. I Narodowy Fundusz Inwestycyjny staje się jej inwestorem strategicznym dysponującym 33% akcji. Ostatni etap zmian organizacyjnych datuje się na rok 2002. Zakłady Chemiczne Luboń SA łączą się z firmą Luboń Management sp. z o.o., założoną przez kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa. W wyniku tego połączenia powstaje organizm gospodarczy, który od tego momentu funkcjonuje jako Zakłady Chemiczne Luboń sp. z o.o. Od 1 lipca 2008 r. Spółka działa pod nazwą LUVENA S.A.

Nazwa LUVENA powstaje z połączenia dwóch słów: LUBOŃ, od którego zapożyczona została pierwsza sylaba i słowa WENA, kojarzącego się z łatwością tworzenia, werwą i powodzeniem. W celu podkreślenia innowacyjnego charakteru firmy użyto zapisu nazwy przez literę „V”.

Spółka swoją pozycję na rynku osiągnęła dzięki podjętym inwestycjom w rozwój technologii produkcji nawozów oraz restrukturyzacji. Przed 1990 r. firma produkowała wyłącznie nawozy pyliste. Subwencje państwowe, które finansowały prawie 90% zakupów sprawiały, że zakłady to co wyprodukowały – sprzedawały. Zlikwidowanie subwencji spowodowało drastyczny spadek popytu i obniżenie produkcji. Zakłady stanęły na skraju bankructwa. Firma, w której zatrudnienie w 1979 r. znajdowało 839 osób, już w 1990 r. odnotowała spadek zatrudnienia do 494 osób, a w 1998 – 279 osób. W 1992 niezbędna była restrukturyzacja zatrudnienia.

W latach 90-tych zmodernizowano produkcję i zaoferowano nowoczesny produkt oczekiwany przez rolnictwo – nawóz granulowany. Firma zaciągnęła kredyt i rozpoczęła budowę dwóch nowoczesnych linii do produkcji nawozów granulowanych – metodą przez zgniatanie oraz metodą talerzową. Dzięki temu mogły powstać dwie najpopularniejsze marki produktowe przedsiębiorstwa – nawozy dla rolnictwa Lubofoska., a następnie Lubofos.

2014-16

Rozbudowa

W 2014 roku, w celu poprawy warunków pracy i wydajności produkcji, przebudowano linię zgniatania. W 2016 rozbudowano istniejącą linię i postała nowa hala. W listopadzie 2016 roku powstała również kolejna, nowa linia produkcji nawozów metodą granulacji. W budowie i modernizacji hal zastosowano obowiązujące, europejskie standardy kompleksowego odpylania instalacji.

Ewenementem na skalę kraju było wybudowanie przez Spółkę prywatnego mostu. LUVENA w 2014 roku oddala do użytku 60- metrowy most drogowo- kolejowy.

Obecnie zakład produkuje około 300 tysięcy ton nawozu rocznie, cały czas inwestując w nowoczesne technologie . Aktualnie są modernizowane i powiększane posiadane instalacje do produkcji nawozów. Spółka rozwija działalność handlową surowcami i nawozami importowanymi.

LUVENA S.A. to nie tylko producent nawozów i impregnatów, firma cały czas rozwija nową działalność biznesową związaną z budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni magazynowo-biurowych. Nieruchomości LUVENY zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 (odległość około 3 km od węzła Poznań-Dębiec) stanowiącej paneuropejski korytarz transportowy. Teren posiada własne bocznice kolejowe połączone z liniami objętymi Transeuropejską Siecią Towarowego Transportu Kolejowego relacji Poznań – Leszno – Wrocław. Odległość od ścisłego centrum Poznania wynosi około 8 km w kierunku północnym. W odległości 15 km znajduje się Lotnisko Poznań Ławica.
Osoby pracujące w wynajmowanych powierzchniach mają możliwość dojazdu z centrum Poznania 3 liniami autobusowymi, lub pociągiem podmiejskim. Odległość LUVENY do przystanku autobusowego wynosi około 50 m, odległość od dworca kolejowego to około 1000 m.

2007-12

Logistyka

Logistyczna oferta handlowa LUVENY S.A. skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw handlowych oraz produkcyjnych z terenu województwa wielkopolskiego oraz leżących w jego najbliższym otoczeniu.

Pierwszą z dużych inwestycji LUVENY była oddana do użytku 15 grudnia 2007 roku nowoczesna hala magazynowa o powierzchni 8 400 m2. W styczniu 2012 roku zakończyła się budowa drugiej hali magazynowej o powierzchni 6 797 m2. Nowo wybudowany budynek składa się z części magazynowej i usługowo – biurowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Część usługowo – biurowa to budynek trzykondygnacyjny, który dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek magazynowy jest typowym obiektem typu halowego, o konstrukcji żelbetowej, z dachem płaskim. Magazyn podzielony jest na cztery niezależne części. Na antresoli na całej długości magazynu, wydzielono dodatkowe pomieszczenia socjalno – biurowe. W budowanym obiekcie zastosowano wiele rozwiązań proekologicznych m.in. system ogrzewania i chłodzenia powierzchni biurowych za pomocą głębinowych pomp ciepła, innowacyjny system ogrzewania magazynów oparty na połączeniu technologii pomp ciepła z konwencjonalnymi nagrzewnicami gazowymi, czy też system naświetli dachowych powodujących mniejsze zużycie energii elektrycznej na doświetlenie magazynów.

Copyright © 2024 Luvena - Producent nawozów i impregnatów