Praktyki i staże

Luvena S.A.
rozwija program
praktyk
uczniowskich i
studenckich.

W ramach tego programu firma oferuje uczniom oraz studentom możliwość odbycia bezpłatnych praktyk zawodowych oraz dyplomowych we wszystkich wydziałach firmy. Proponuje również zestaw ciekawych zagadnień do prac dyplomowych, które mogą być zrealizowane w oparciu o wiedzę pracowników firmy, dane na temat jej funkcjonowania, jak również badania rynkowe, jakie firma zrealizowała.

Chętnie bierzemy udział w projektach stażowych prowadzonych przez uczelnie.

Zapraszamy uczniów i studentów wszystkich kierunków, a w szczególności: chemii, technologii chemicznej, inżynierii procesowej, elektroniki, automatyki, mechaniki.

  • Aktualnie poszukujemy:

    • Miejsce pracy:
    • Wymiar godzin:
    • Rodzaj umowy:

Copyright © 2024 Luvena - Producent nawozów i impregnatów