aaa

LUVENA S.A.
62-030 Luboń
ul. Romana Maya 1


61 890 01 00

61 890 04 00

luvena@luvena.pl

Sąd Rejonowy:
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Kapitał zakładowy:
499 214,21 PLN opłacony w całości
KRS: 0000303985
NIP: 777-23-37-097
REGON: 639532720

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniom nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.