Luvena S.A.

62-030 Luboń

ul. Romana Maya 1


61 890 01 00

61 890 04 00

luvena@luvena.pl

Sąd Rejonowy:
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Kapitał zakładowy:
499 214,21 PLN opłacony w całości

KRS: 0000303985

NIP: 777-23-37-097

REGON: 639532720