01-12-2020

Informacja dot. rejestracji akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, LUVENA S.A. spełniając ciążący na niej obowiązek prawny, wykonuje czynności zmierzające do złożenia akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski. Otrzymacie Państwo do uzupełnienia formularze. Prosimy o ich wypełnienie, podpisanie i odesłanie do Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 roku. Wypełnienie formularzy jest całkowicie […]

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, LUVENA S.A. spełniając ciążący na niej obowiązek prawny, wykonuje czynności zmierzające do złożenia akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski.

Otrzymacie Państwo do uzupełnienia formularze. Prosimy o ich wypełnienie, podpisanie i odesłanie do Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 roku. Wypełnienie formularzy jest całkowicie dobrowolne, pragniemy jednak zaznaczyć, że po wyżej wskazanym terminie Spółka przekaże dane do rejestru w takiej postaci, w jakiej je aktualnie posiada, a podmiotem wyłącznie uprawnionym do aktualizacji danych akcjonariusza oraz realizacji jego praw z akcji będzie Dom Maklerski.

06-11-2020

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej od 01.11.2020 r.

Informujemy, że od 01.11.2020 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Magdalenę Kończal – Stasiak, ze składu RN odwołano p. Jakuba Dzidowskiego.

Informujemy, że od 01.11.2020 r. nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Magdalenę Kończal – Stasiak, ze składu RN odwołano p. Jakuba Dzidowskiego.

06-11-2020

Zmiana w składzie Zarządu

Informujemy, że od 07.10.2020 nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Spółki. Zarząd jest czteroosobowy. Ze składu Zarządu odwołano Członka Zarządu p. Kazimierza Zagozdę.

Informujemy, że od 07.10.2020 nastąpiła zmiana w składzie Zarządu Spółki. Zarząd jest czteroosobowy. Ze składu Zarządu odwołano Członka Zarządu p. Kazimierza Zagozdę.