Społeczność lokalna

LUVENA wspiera
szereg lokalnych
wydarzeń i imprez

LUVENA S.A. nie zapomina o otoczeniu, w którym działa. Od lat realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizacja tej strategii wiąże się z udzielaniem wsparcia różnym instytucjom (placówki zdrowia i oświaty, stowarzyszenia wspierające osoby chore lub zagrożone wykluczeniem społecznym).

 

 

Sponsorujemy inicjatywy edukacyjne oraz lokalne imprezy np. otwarte, bezpłatne koncerty dla mieszkańców (koncerty w ramach Dni Lubonia, festiwal piosenki), kino letnie, pikniki itp.

LUVENA jest Sponsorem Lubońskiego Klubu Tenisowego. Sponsorowaliśmy przez wiele lat szereg imprez sportowych: biegi na terenach Wielkopolskiego Parku Narodowego o nazwie – „Pogoń za wilkiem”, Luboński Biegu Niepodległości, turnieje tańca, zawody wędkarskie i wiele innych podobnych wydarzeń.

Cykliczna impreza
biegowa sponsorowana
przez LUVENĘ

Spółka wspiera szereg inicjatyw propagujących zdrowy tryb życia i aktywność ruchową. Pracownicy Spółki biorą udział w konkursach wewnętrznych, których celem jest motywowanie pracowników do całorocznej, sportowej aktywności i zdrowego stylu życia.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu według LUVENY to:

W sercu LUVENY są głęboko zakorzenione sprawy lokalnej społeczności. Dbając o otoczenie zewnętrzne, uczestniczymy w wielu projektach jak np. rewitalizacja Parku Siewcy, budowa siłowni zewnętrznej we wsi Czapury,  plaża miejska nad Wartą. Bierzemy udział w wielu akcjach dobroczynnych jak chociażby – „Szlachetna Paczka”. Dofinansowujemy edukację dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wspieramy lokalny rynek pracy i w pierwszej kolejności zatrudniamy osoby z Lubonia i okolicy. Nasi pracownicy mogą liczyć na bogatą ofertę szkoleń oraz ciągłą poprawę warunków BHP i socjalnych. Inwestujemy również w najnowsze technologie i nowoczesne narzędzia pracy.

Mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, którzy się do nas zwrócą, dlatego ustaliliśmy obszary, na których koncentrujemy naszą działalność. Ze względu na ograniczenia budżetowe naszą uwagę i środki skupiamy na lokalnej społeczności. Każdego roku ustalamy priorytety naszych działań.

Nie rozpatrujemy wniosków o udzielenie darowizn od osób fizycznych. Warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji w sprawie darowizny jest złożenie wniosku w formie pisemnej, zawierającego w szczególności informacje dotyczące wnioskodawcy oraz celu darowizny.