Aktualności

05-02-2020

Status dużego przedsiębiorcy

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniom nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniom nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

16-01-2020

LUVENA S.A. otrzymała certyfikat zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001: 2015.

Certyfikat ten potwierdza, jak ważnym elementem dla LUVENY jest środowisko naturalne, jak spójna i konsekwentnie prowadzona jest polityka dotyczącą ochrony środowiska oraz użytkowania zasobów naturalnych. Robimy wszystko, aby prowadzone przez nas działania nie miały negatywnych skutków dla środowiska. Certyfikat ISO 14001:2015 daje gwarancję naszym klientom, pracownikom jak i lokalnej społeczności, że nie są to puste […]

Certyfikat ten potwierdza, jak ważnym elementem dla LUVENY jest środowisko naturalne, jak spójna i konsekwentnie prowadzona jest polityka dotyczącą ochrony środowiska oraz użytkowania zasobów naturalnych. Robimy wszystko, aby prowadzone przez nas działania nie miały negatywnych skutków dla środowiska. Certyfikat ISO 14001:2015 daje gwarancję naszym klientom, pracownikom jak i lokalnej społeczności, że nie są to puste słowa. Certyfikat dowodzi, że LUVENA S.A. prowadzi świadomą politykę prośrodowiskową, realizuje swoje działania w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego oraz zwiększa świadomość ekologiczną pracowników i podwykonawców.

09-01-2020

LUVENA przyczynia się do redukcji śladu węglowego

LUVENA otrzymała znak ekologiczny „W Trosce o Naturę” przyznawany firmom, które odzyskują i poddają recyklingowi opakowania wprowadzone wcześniej na rynek, przyczyniając się do redukcji śladu węglowego.Działając w trosce o środowisko LUVENA poddała procesowi odzysku i recyklingu opakowania wprowadzone na rynek za pośrednictwem INTERSEROH Organizacji Odzysku Opakowań S.A. oraz Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.Naszym zdaniem […]

LUVENA otrzymała znak ekologiczny „W Trosce o Naturę” przyznawany firmom, które odzyskują i poddają recyklingowi opakowania wprowadzone wcześniej na rynek, przyczyniając się do redukcji śladu węglowego.Działając w trosce o środowisko LUVENA poddała procesowi odzysku i recyklingu opakowania wprowadzone na rynek za pośrednictwem INTERSEROH Organizacji Odzysku Opakowań S.A. oraz Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.Naszym zdaniem przemysł powinien chronić środowisko. Stabilny klimat to nieodłączny element jakości życia. Dążymy do minimalizacji zanieczyszczenia środowiska naturalnego, dlatego też bierzemy udział w programie ekologicznego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.