Dla kandydatów na pracowników:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1, zwana dalej Spółką,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanym z realizacją procesu rekrutacji w LUVENA S.A.,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędna dla procesu rekrutacji.

 

Dla pracowników:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1, zwana dalej Spółką,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanym z zatrudnieniem w LUVENA S.A.,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Spółce danych osobowych jest konieczne z powodu obowiązków ustawowych pracodawcy.

 

Dla Kontrahentów:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1, zwana dalej Spółką,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanym realizacją umowy LUVENA S.A. oraz nadzorem nad przebiegiem realizacji tej umowy,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy.
 • Instrukcja dostarczania faktur elektronicznych

 

Dla osób prowadzących korespondencje z LUVENA S.A.:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1, zwana dalej Spółką,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanym z nadzorem nad korespondencją w LUVENA S.A.,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla prowadzenia korespondencji.

 

Dla osób odwiedzających teren LUVENA S.A.
(monitoring na terenie Spółki):

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) informujemy, iż:

 • wejście na teren objęty monitoringiem jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUVENA S.A. z siedzibą w Luboniu (62-030), ul. Romana Maya 1, zwana dalej Spółką,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach bezpośrednio związanym z nadzorem nad mieniem LUVENA S.A.,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom (z wyjątkiem przekazania wizerunku organom ścigania, jeżeli nagranie dotyczy czynu zabronionego),
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych raz na 30 dni (z zastrzeżeniem, że taki wgląd nie będzie naruszał praw innych osób) oraz ich zamazania (prawo do zamazania wizerunku nie obowiązuje, jeżeli osoba dopuściła się czynu zabronionego),
 • monitoringiem jest objęty cały obszar LUVENA S.A. poczynając od przeprawy przez rozlewisko Warty (most i grobla) z wyłączeniem takich miejsc takich jak przebieralnie, łazienki i toalety,
 • dane monitoringu (jeżeli nie noszą znamion czynu zabronionego) są usuwane nie później niż po 40 dniach od daty zarejestrowania,
 • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.