10-01-2019

Sukcesy LKTS Luvena Luboń w 2018 roku

W 2018 roku nasi zawodnicy zdobyli jeden złoty medal w Mistrzostwach Polski. Klub awansował do I ligi kobiet. Aktualnie zawodniczki LKTS Luvena Lubon zajmują bardzo dobre 6 miejsce w 1 lidze. LKTS okazał się najlepszym klubem w Wielkopolsce w klasyfikacji ogólnej klubów WZTS. Robiąc krótkie podsumowanie ubiegłego roku trzeba stwierdzić, że miniony rok był wyjątkowo udany […]

W 2018 roku nasi zawodnicy zdobyli jeden złoty medal w Mistrzostwach Polski. Klub awansował do I ligi kobiet. Aktualnie zawodniczki LKTS Luvena Lubon zajmują bardzo dobre 6 miejsce w 1 lidze. LKTS okazał się najlepszym klubem w Wielkopolsce w klasyfikacji ogólnej klubów WZTS. Robiąc krótkie podsumowanie ubiegłego roku trzeba stwierdzić, że miniony rok był wyjątkowo udany dla zawodników, a kibicom przyniósł wiele pozytywnych emocji i nadzieję na kolejne zwycięstwa

20-12-2018

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

Życzymy dużo radości, spokoju, zdrowia i energii potrzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego 2019 Nowego Roku, obfitującego w pasmo sukcesów!

Życzymy dużo radości, spokoju, zdrowia i energii potrzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego 2019 Nowego Roku, obfitującego w pasmo sukcesów!

26-10-2018

Wyniki kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – LUVENA spełnia standardy emisyjne

W dniach 21.09 – 8.10 2018 r. WIOS przeprowadził nieplanowaną, interwencyjną kontrolę przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. W ramach działań kontrolnych wykonano pomiary emisji na instalacji produkcyjnej (granulacji metodą talerzową). Wyniki pomiarów wskazują, że warunki określone w posiadanym przez LUVENĘ pozwoleniu zintegrowanym są przez zakład dotrzymywane (brak przekroczeń). Co więcej, jak […]

W dniach 21.09 – 8.10 2018 r. WIOS przeprowadził nieplanowaną, interwencyjną kontrolę przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

W ramach działań kontrolnych wykonano pomiary emisji na instalacji produkcyjnej (granulacji metodą talerzową).

Wyniki pomiarów wskazują, że warunki określone w posiadanym przez LUVENĘ pozwoleniu zintegrowanym są przez zakład dotrzymywane (brak przekroczeń). Co więcej, jak wynika z przedstawionych analiz, dla wszystkich mierzonych substancji normy środowiskowe nie tylko zostały dotrzymane, ale wskazują na bardzo niskie wartości emisji.

Poniżej przedstawiamy wyniki, wartości substancji wprowadzanych do powietrza uzyskanych w wyniku pomiaru, w zestawieniu z wartościami dopuszczalnymi, określonymi w pozwoleniu zintegrowanym udzielonym LUVENIE S.A przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Emitor  E-40/1 : instalacja granulacji metodą talerzową

Emitowana substancja Emisja uzyskana  z pomiaru

[ kg/h]

Wielkość emisji dopuszczalna

[ kg/h]

Fluor i fluorki <0,0083 0,235
Chlor <0,0057 0,831
Amoniak <0,050 0,494

Przedstawiona analiza pokontrolna jest potwierdzeniem naszych deklaracji, że konsekwentnie ograniczamy oddziaływania na środowisko. Staramy się kształtować wszystkie procesy produkcyjne w sposób najbardziej przyjazny oraz zrównoważony dla środowiska.