01-06-2016

Otrzymaliśmy tytuł Złotego Płatnika 2015

Certyfikat Złoty Płatnik 2015 jest dowodem dla naszych klientów, że jesteśmy wiarygodnym i solidnym partnerem biznesowym. Jest to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej.

Certyfikat Złoty Płatnik 2015 jest dowodem dla naszych klientów, że jesteśmy wiarygodnym i solidnym partnerem biznesowym. Jest to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej.

Plebiscyt Złoty Płatnik 2015, organizowany jest przez firmę Euler Hermes Collections Sp.zo.o., która od 11 lat prowadzi Program Analiz Należności. Program ten jest platformą do wymiany informacji na temat terminowości regulowania zobowiązań płatniczych. Unikalny Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI – Payment Morality Index) pomaga wyłonić firmy, które są rzetelnymi i terminowymi płatnikami. Certyfikat Złotego Płatnika jest przyznawany firmom spełniającym jednocześnie wszystkie z następujących kryteriów:

  • PMI powyżej 80 punktów***,
  • Rating na poziomie powyżej CCC,
  • Brak aktywnych windykacji.
07-03-2016

Utrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001

Jakość jest dla nas najważniejsza. Potwierdził to audyt na zgodność z normą ISO 9001:2008.
Przeprowadzony w dniach 17-18 lutego 2016 przez firmę URS Polska audit na zgodność z normą ISO 9001:2008 zakończył się wynikiem pozytywnym.

Jakość jest dla nas najważniejsza. Potwierdził to audyt na zgodność z normą ISO 9001:2008.
Przeprowadzony w dniach 17-18 lutego 2016 przez firmę URS Polska audit na zgodność z normą ISO 9001:2008 zakończył się wynikiem pozytywnym.

Auditor URS uznał, że LUVENA spełnia wymagania zawarte w w/w normie co zaowocowało przyznaniem Spółce certyfikatu.

Certyfikat ISO 9001 jest dla nas bardzo istotny nie tylko z punktu widzenia pracowników i zarządu przedsiębiorstwa, ale również z punktu widzenia konsumenta. Nakłada on bowiem na firmę, która się nim posługuje szereg obowiązków m.in. dokonywania systematycznych pomiarów jakości wyrobów i zdolności procesów technologicznych.

Zależy nam na satysfakcji naszych klientów, dlatego nieustannie podnosimy jakość naszych produktów i usług.

26-11-2015

LUVENA partnerem lokalnym, Inwestorem Społecznym SZLACHETNEJ PACZKI

Przyłączyliśmy się do akcji szlachetna paczka, ponieważ nie jesteśmy obojętni wobec innych ludzi, szczególnie tych, których los okrutnie doświadcza. Wyciągamy rękę do tych, którzy dzisiaj żyją na marginesie społecznym i czują się gorsi. Chcemy pomagać, ale mądrze. Naszym celem jest uaktywnienie ludzi w trudnej sytuacji tak, aby zbudowali swój świat od nowa. Uwierzyliśmy w projekt, […]

Przyłączyliśmy się do akcji szlachetna paczka, ponieważ nie jesteśmy obojętni wobec innych ludzi, szczególnie tych, których los okrutnie doświadcza.
Wyciągamy rękę do tych, którzy dzisiaj żyją na marginesie społecznym i czują się gorsi. Chcemy pomagać, ale mądrze. Naszym celem jest uaktywnienie ludzi w trudnej sytuacji tak, aby zbudowali swój świat od nowa.

Uwierzyliśmy w projekt, który wspiera potrzebujących i pomaga przetrwać trudne chwile, a nie tylko doraźnie zasila budżet rodziny. Pomoc ma być impulsem do zmiany. Chcemy dodać sił tym, którzy teraz czują się słabi, bo wiemy, że taka pomoc jest najcenniejsza i pozwala iść dalej przez życie, ale już pewniejszym i mocniejszym krokiem.