25-11-2015

LUVENA perłą polskiej gospodarki

Kolejny raz otrzymaliśmy ten zaszczytny tytuł w kategorii perły duże. Redakcja magazynu Polish Market wraz z Zakładem Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyznała nam certyfikat potwierdzający pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw w Polsce.

Kolejny raz otrzymaliśmy ten zaszczytny tytuł w kategorii perły duże.

Redakcja magazynu Polish Market wraz z Zakładem Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyznała nam certyfikat potwierdzający pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw w Polsce.

28-09-2015

Plan połączenia spółek: Luvena Spółka Akcyjna oraz Luvena TN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 22 września 2015 roku LUVENA SA oraz LUVENA TM sp. z o.o. uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia. Zgodnie z przyjętym Planem, połączenie spółek nastąpi w trybie przejęcia LUVENY TM sp. z o.o. przez jej jedynego wspólnika – LUVENĘ SA. Stosownie do dyspozycji art. 505 kodeksu spółek handlowych, Zarządy łączących się spółek podają do […]

W dniu 22 września 2015 roku LUVENA SA oraz LUVENA TM sp. z o.o. uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia.

Zgodnie z przyjętym Planem, połączenie spółek nastąpi w trybie przejęcia LUVENY TM sp. z o.o. przez jej jedynego wspólnika – LUVENĘ SA.

Stosownie do dyspozycji art. 505 kodeksu spółek handlowych, Zarządy łączących się spółek podają do publicznej wiadomości treść dokumentów związanych z planowanym połączeniem.

Niżej wyszczególnione dokumenty będą nieprzerwanie dostępne od dnia 29 września 2015 roku do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.  Dokumenty udostępnione są w plikach w formacie PDF; mogą być otwierane, kopiowane i drukowane.

Plan Połączenia z załącznikami:

Sprawozdania LUVENA SA:

Sprawozdania LUVENA TM sp. z o.o.:

 

26-09-2015

LUVENA z roku na rok coraz wyżej w rankingach najlepszych przedsiębiorstw

21.10.2015 r. ukazała się Lista 2000 najlepszych przedsiębiorstwa według Rzeczpospolitej. LUVENA zajęła 991 miejsce, w ubiegłym roku była na 1012 miejscu.

21.10.2015 r. ukazała się Lista 2000 najlepszych przedsiębiorstwa według Rzeczpospolitej. LUVENA zajęła 991 miejsce, w ubiegłym roku była na 1012 miejscu.