09-09-2015

Pomagamy proekologicznie zbierając plastikowe nakrętki od butelek

W inicjatywę zaangażowali się pracownicy LUVENY. Zebrane nakrętki przekazujemy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”. Mamy nadzieję, że poprzez takie codzienne, drobne działania pomożemy ludziom dotkniętym przez los. Informacje o Stowarzyszeniu: „WSPÓLNA DROGA” to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego zapisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000228288, działająca w Luboniu od 2004r. Stowarzyszenie […]

W inicjatywę zaangażowali się pracownicy LUVENY. Zebrane nakrętki przekazujemy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”. Mamy nadzieję, że poprzez takie codzienne, drobne działania pomożemy ludziom dotkniętym przez los.

Informacje o Stowarzyszeniu:

„WSPÓLNA DROGA” to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego zapisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000228288, działająca w Luboniu od 2004r.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodzin osób niepełnosprawnych, przy poparciu władz miasta. Zrzesza osoby niepełnosprawne, ich rodziców, opiekunów oraz ludzi, którzy chcą im pomagać. Znaczną grupę podopiecznych stanowią dzieci i dorośli z różnego typu niepełnosprawnością, wymagający szczególnej opieki.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „WSPÓLNA DROGA” działa na rzecz środowiska osób z różnymi niepełnosprawnościami mieszkającymi w Luboniu i okolicach. Wspiera rodziny osób chorych w codziennym zmaganiu się z niepełnosprawnością. Stara się ułatwiać codzienne życie osobom z różnymi dysfunkcjami. Przede wszystkim pomaga w procesie ich rehabilitacji oraz integracji ze światem ludzi zdrowych.

Stowarzyszenie organizuje zajęcia warsztatowe, na których osoby niepełnosprawne uczą się samodzielności, umiejętności odnajdywania się w różnych sytuacjach życiowych. Ze zgromadzonych środków finansowych kupują sprzęt rehabilitacyjny oraz specjalne pomoce naukowe.

03-09-2015

Konferencja prasowa w LUVENIE

Bierzemy udział w projekcie „Luboński Szlak Architektury Przemysłowej”. Otwieramy bramy Zakładu dla wszystkich miłośników historii i architektury. W pierwszej kolejności unikatową halę produkcyjną projektu wybitnego niemieckiego architekta Hansa Poelziga będą mogli zobaczyć dziennikarze, którzy potwierdzą swój udział w wydarzeniu. Zapraszamy przedstawicieli mediów 10 września br. Koordynatorem projektu jest Ośrodek Kultury w Luboniu przy współpracy z […]

Bierzemy udział w projekcie „Luboński Szlak Architektury Przemysłowej”. Otwieramy bramy Zakładu dla wszystkich miłośników historii i architektury.

W pierwszej kolejności unikatową halę produkcyjną projektu wybitnego niemieckiego architekta Hansa Poelziga będą mogli zobaczyć dziennikarze, którzy potwierdzą swój udział w wydarzeniu. Zapraszamy przedstawicieli mediów 10 września br. Koordynatorem projektu jest Ośrodek Kultury w Luboniu przy współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT).

25-08-2015

Organizujemy piknik ekologiczny

19 września 2015 roku w godzinach 12.00 -16.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubonia na rodzinny piknik ekologiczny. Zaplanowaliśmy szereg gier i zabaw o tematyce ekologicznej. Dla najbardziej wytrwałych uczestników konkursów przewidzieliśmy nagrody. Piknik odbędzie się w Parku Papieskim w Luboniu. Przedsięwzięcie dofinansowywane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy

19 września 2015 roku w godzinach 12.00 -16.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubonia na rodzinny piknik ekologiczny.

Zaplanowaliśmy szereg gier i zabaw o tematyce ekologicznej. Dla najbardziej wytrwałych uczestników konkursów przewidzieliśmy nagrody. Piknik odbędzie się w Parku Papieskim w Luboniu. Przedsięwzięcie dofinansowywane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy