Dla akcjonariuszy

03-09-2020

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej od 01.09.2020 r.

Informujemy, że od 1.09.2020 nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Monikę Bartkowiak, ze składu RN odwołano p. Romana Gryczę.

Informujemy, że od 1.09.2020 nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Monikę Bartkowiak, ze składu RN odwołano p. Romana Gryczę.

26-08-2020

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (trzecie)

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Podstawa prawna wezwania: art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).      

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Podstawa prawna wezwania: art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

 

 

 

05-08-2020

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji (drugie)

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Podstawa prawna wezwania: art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Podstawa prawna wezwania: art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

Copyright © 2024 Luvena - Producent nawozów i impregnatów