Dla akcjonariuszy

15-07-2020

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Podstawa prawna wezwania: art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji.
Podstawa prawna wezwania: art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

03-07-2020

Zmiana w § 18 Statutu Spółki

Szanowni Państwo, informujemy o zmianie w § 18 Statutu Spółki. W załączeniu treść zmiany: § 18. [Przeznaczenie zysku] 1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: a) kapitał zapasowy, b) fundusz inwestycyjny, c) dodatkowy kapitał rezerwowy, d) dywidendy – nie mniej niż 20% (dwadzieścia procent) rocznego zysku, e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. […]

Szanowni Państwo,

informujemy o zmianie w § 18 Statutu Spółki. W załączeniu treść zmiany:

§ 18. [Przeznaczenie zysku]

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

a) kapitał zapasowy,

b) fundusz inwestycyjny,

c) dodatkowy kapitał rezerwowy,

d) dywidendy – nie mniej niż 20% (dwadzieścia procent) rocznego zysku,

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Od dnia 1 marca 2021 roku uchwała Walnego Zgromadzenia określa sposób wypłaty dywidendy: przez podmiot prowadzący dla Spółki rejestr akcjonariuszy albo przez samą Spółkę.

3. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określone są w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

01-07-2020

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej od 01.07.2020 r

Informujemy, że od 1.07.2020 nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Alicję Witulską, ze składu RN odwołano p. Irenę Szyniszewską.

Informujemy, że od 1.07.2020 nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Alicję Witulską, ze składu RN odwołano p. Irenę Szyniszewską.