06-05-2020

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej od 01.05.2020 r.

Informujemy, że od dnia 01.05.2020 nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Jakuba Dzidowskiego, ze składu RN odwołano p. Magdalenę Kończal-Stasiak.

Informujemy, że od dnia 01.05.2020 nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Jakuba Dzidowskiego, ze składu RN odwołano p. Magdalenę Kończal-Stasiak.

05-03-2020

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Informujemy, że od 1.03.2020 nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Romana Gryczę, ze składu RN odwołano p. Alicję Witulską.

Informujemy, że od 1.03.2020 nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Romana Gryczę, ze składu RN odwołano p. Alicję Witulską.