05-03-2020

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Informujemy, że od 1.03.2020 nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Romana Gryczę, ze składu RN odwołano p. Alicję Witulską.

Informujemy, że od 1.03.2020 nastąpiła zmiana w składzie RN Spółki. W skład RN powołano p. Romana Gryczę, ze składu RN odwołano p. Alicję Witulską.